Arbejdsgruppen for national database og søgeportal

Arbejdsgruppen for national database og søgeportal er nedsat mhp. at sikre bredest mulig repræsentation og ekspertviden ifm. med udviklingen af en forskningsdatabase, baseret på data fra de danske forskningsinstitutioners lokale forskningsdatabaser (CRIS, RIMS)

Arbejdsgruppen spiller en væsentlig rolle som sparringspartner i udviklingsarbejdet på følgende områder:

  • Dataformater, herunder det nationale udvekslingsformat, DDF-MXD
  • Dataleverancer (lokale data)
  • Søgefunktionalitet og udformning af søgeinterface
  • Brugerbehov

Arbejdsgruppen mødes månedligt, og efter behov.

For yderligere information and forespørgsler, kontakt formand for arbejdsgruppen; Karen Hytteballe Ibanez kshi@dtu.dk

Deltagere

Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter for forskningsinstitutionernes lokale databaser samt de danske forskningsindikatorer, der benytter samme udvekslingsformat:

Universiteter

Anne Thorst Melbye, SDU

Nicolaj Pedersen Tanderup, KB/AU
Poul Meier Melchiorsen, AAU

Professionshøjskoler

Anne-Marie Fiala Carlsen, UCL University College
Kaare Aagaard, VIA University College

SEDIRK institutioner

Maria Kolt Pedersen, Forsvarsakademiet

Hospitaler

Maria Pertou Østergaard, Aalborg Universitetshospital 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

David Vestergaard Eriksen, Analyse og Data

NORA teamet

Karen Hytteballe Ibanez, DTU (formand)

Nikoline Dohm Lauridsen, DTU