Danmarks Forskningsportal
Om Data & Dokumentation

I Danmarks Forskningsportals forskellige tjenester og databaser benyttes forskellige metoder til indhentning af data. I visse tjenester – den Lokale Database og den Danske Open Access Indikator benyttes et nationalt udvekslingsformat til at høste metadata om publikationer. Formatet hedder DDF-MXD og vedligeholdes af NORA initiativet.   

DDF-MXD (Danish Research Database Metadata Exchange Format) er et dansk nationalt udviklet format, som benyttes til at udveksle publikationsmetadata. I Danmarks Forskningsportal bliver formatet brugt til at indhente publikationsdata registreret i de danske forskningsinstitutioners lokale systemer og portaler systematisk.

 

Formatet er udviklet over en årrække og har en høj detaljeringsgrad til sammenligning med andre lignende udvekslingsformater – også i forhold til at indhente og udstille metadata vedrørende fx. forskellige Open Access versioner.

Formatet gør det muligt at høste data fra forskellige systemer og konvertere data direkte til portalen frem for at høste forskelligartet data, for efterfølgende at skulle behandle data i portalen, før det kan vises. 

 

Et nationalt format kan desuden påvirkes af danske brugere og udvides eller ændres  uafhængigt af de kommercielle dataleverandører og systemer forskellige danske institutioner ønsker at bruge. Dvs. nye metadatafelter kan tilføjes til formatet efter behov og brugerne af portalen kan på den måde være med til at udvikle den information der vises i fx den Lokale Database.

Ja. Da der er tale om et nationalt format, kan DDF-MXD løbende ændres og udvides med nye relevante felter for at holde sig tidssvarende. Forslag til ændringer og udvidelser af formatet varetages og behandles af NORA og godkendes af Arbejdsgruppen for Data fra Danske Forskningsinstitutioner. Ændrings- og/eller udvidelsesforslag kan sendes til nora.info@dtu.dk

Danmarks Forskningsportal høster data fra flere danske institutioner, der bruger Elseviers registreringssystem Pure. Her er det værd at være opmærksom på at DDF-MXD formatet kun understøttes hvis man er på Pure systemets danske datamodel og ikke den internationale datamodel. 

 

Find den gældende mapping mellem Pure’s danske datamodel og dennes metadatafelter og felter i DDF-MXD formatet i Pures ‘Help Center’. På samme side kan institutioner endvidere følge de kommende ændringer og udvidelser af denne mapping, der planlægges ved fremtidige releases af Pure systemet.

 

Portalen understøtter også datahøst fra Clarivates registreringssystem Esploro, som i Danmark bl.a. benyttes af Forsvarets Forskningsdatabase. Andre registreringssystemer kan potentielt også høstes til portalen, dette kræver dog at der etableres en mapping fra pågældende system til DDF-MXD formatet.

DDF-MXD formatet er veldokumenteret og opdateres løbende når udvidelser tilføjes. Den seneste version af DDF-MXD er Version 1.4.4 (opdateret den 4. marts 2024). Se den fulde og detaljerede tekniske dokumentation af DDF-MXD i PDF og find selve DDF-MXD skemaet her.

 

Tidligere versioner af dokumentationen, samt eksempler på formatet mv. kan findes i selve Indekset af DDF-MXD.