Danmarks Forskningsportal – Opdag og udforsk dansk forskning

Advisory Board

Til at rådgive Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om den generelle og overordnede udvikling af Danmarks Forskningsportal er der nedsat et Advisory Board, der består af beslutningstagere fra væsentlige interessenter på forskningsområdet i Danmark. Se kommissorum 

 

Medlemmer af Advisory Board

DARMA

Marianne Gauffriau, specialkonsulent, IT-Universitet i København

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)

Maja Horst, bestyrelsesformand

Danmarks Statistik

Claus Werner Andersen, Kontorchef

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU)

Karin Englev, formand

Danske Professionshøjskoler

Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik og Skole, UC Syd

Danske Regioner

Connie Skrubbeltrang, Leder af Medicinsk Bibliotek, Aalborg Universitetsbibliotek, Region Nordjylland

Danske Universiteter

Niels Mejlgaard, prodekan for forskning, Aarhus Universitet

Nils Thidemann, områdeleder for Forskningsinformation og analyse, Aalborg Universitet

Daniel Wie Krog, fuldmægtig, Danske Universiteter (observatør)

DeiC

Gitte Julin Kudsk, direktør 

Det Kgl. Bibliotek

Kira Stine Hansen, vicedirektør 

Innovationsfonden

Michael Friis Lindinger, Økonomi- og Administrationschef

Novo Nordisk Fonden

Thomas Alslev Christensen, Senior Vice President for Impact 

Rigsarkivet

Jan Dalsten Sørensen, chef for enhed for dataformidling

SEDIRK

Torben Tranæs, forskningsdirektør, VIVE

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Jens Storm, kontorchef, Analyse og Data (formand)

 

Sekretariat

Mogens Sandfær, chef for NORA-teamet, Danmarks Tekniske Universitet

Karen Hytteballe Ibanez, chefkonsulent, NORA-teamet, Danmarks Tekniske Universitet

David Vestergaard Eriksen, specialkonsulent, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

For yderligere information kontakt David Vestergaard Eriksen dav@ufm.dk