Danmarks Forskningsportal
FORAN

FORAN - et nyt netværk for forskningsanalytikere

FORskningsAnalytisk Netværk – FORAN –  har til formål at fremme dialog, videndeling og fælles læring på området forskningsinformation, -analyse og -evaluering.

 

Netværket vil følge og undersøge tendenser i ind- og udland, samt følge og bidrage til udviklingen af Danmarks Forskningsportal.

 

Målgruppen er praktikere og forskere inden for forskningsanalyse, -evaluering, bibliometri, scientometri, research intelligence etc.

 

Formålet er i fællesskab at komme et spadestik dybere, end der er tid til i det daglige arbejde med forskningsanalyse og -evaluering.

Det gør netværket ved at facilitere:

 

  • Videndeling og fælles refleksion
  • Information og inspiration fra hele verden
  • Undersøgelse og test af data, systemer, principper og koncepter
  • Information og dialog om Forskningsportalen
  • Udviklingsprojekter i Forskningsportalen

Du kan være med fra start … og måske vil du også være med til at arrangere møder og events.

Der opkræves ikke kontingent. FORAN understøttes digitalt af Danmarks Forskningsportal. Netværket er åbent for alle i Danmark og bygger på deltagernes engagement og aktive medvirken.

FORAN vil samarbejde med andre netværk i Danmark, der har berøringsflader med forskningsinformation, -analyse og –evaluering. For eksempel Danish Reproducibility Network – og forventeligt på vej:

 

  • Et dansk CoARA national chapter
  • Et dansk Open Research Information netværk
  • Et dansk Open Science Monitoring netværk