Danmarks Forskningsportal
Om Portalen

Arbejdsgruppen for Data fra Danske Forskningsinstitutioner

Arbejdsgruppen for Data fra Danske Forskningsinstitutioner er nedsat af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for at sikre, at data og ideer fra de danske forskningsinstitutioner indgår bedst muligt i portalens udviklingsarbejde, særligt ift. portalens database baseret på data fra de danske forskningsinstitutioners lokale systemer og portaler (CRIS systemer). 

Arbejdsgruppen spiller en væsentlig rolle som sparringspartner i udviklingsarbejdet på følgende områder:

  • Lokal registreringspraksis
  • Datakvalitet og udnyttelse af globale PID-identifikatorer
  • Lokale registreringssystemer
  • Dataformater, herunder det nationale udvekslingsformat, DDF-MXD
  • Dataleverancer (fra lokal til national og omvendt)
  • Søgefunktionalitet og udformning af brugergrænseflade
  • Brugerbehov og usability

Læs mere i Formålsbeskrivelsen for arbejdsgruppen. 

 

Arbejdsgruppen mødes kvartalsvis, og efter behov. For yderligere information eller forespørgsler, kontakt arbejdsgruppens formand Nikoline Dohm Lauridsen nidl@dtu.dk

Deltagere

Anne Thorst Melbye, SDU
Poul Meier Melchiorsen, AAU

Tina Holst, RUC

Anne-Marie Fiala Carlsen, UCL University College
Henrik Skadhauge Clausen, UC Viden

Mangler udpegelse

Maria Pertou Østergaard, Aalborg Universitetshospital

David Vestergaard Eriksen, Analyse og Data

Nikoline Dohm Lauridsen, Danmarks Tekniske Universitet (Formand)
Dicte Madsen, Danmarks Tekniske Universitet