Danmarks Forskningsportal – Opdag og udforsk dansk forskning

Mission

NORA, National Open Research Analytics, er et nationalt initiativ der skal understøtte robuste og åbne indsigter i og analyser af dansk forskning. NORA fokuserer på indsigter på det nationale plan, og således supplerer NORA – snarere end erstatter – de eksisterende institutionelle systemer, der tilbyder dybe og detaljerede indsigter på forskellige niveauer inden for institutionen, og eksisterende globale databaser og research intelligence systemer, der tilbyder indsigter og avancerede analyser på globalt plan.

NORAs mission omfatter at:

• Opbygge en datainfrastruktur ved at indsamle og samordne de bedst tilgængelige data fra lokale, nationale og globale kilder.

• Opbygge analytiske platforme og søgesystemer ovenpå disse databaser ved brug af værktøjer og koncepter af høj kvalitet og integritet.

• Holde infrastrukturen åben og gennemsigtig hvad angår data, software og koncepter.

• Gøre infrastruktur og services tilgængelige via Danmarks Forskningsportal.

NORA er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er i gang med at oprette en samarbejdsorganisation, der vil omfatte såvel et højniveau advisory board samt arbejdsgrupper på ekspertniveau med henblik på at sikre optimale resultater og inddragelse af interessenter.

 

Vision

 

NORAs vision er at

 • Arbejde med de bedste kilder til data og ekspertise
  • på globalt, nationalt såvel som på lokal/institutionelt niveau.
 • Importere datasæt og organisere dem i en national infrastruktur, hvor
  • Integriteten af hvert datasæt og dets kuratoriske univers bevares
  • Datasættene sammenkædes og samordnes for at etablere er løst koblet system af kilder på alle niveauer – og fra alle dataleverandører på hvert niveau
  • Nøgletermer fra datasættene beriges med deres tilsvarende NORA standard term med henblik på at muliggøre konsistent søgning på nationalt niveau samt analyse på tværs af hele dataaggregeringen.
  • En standard RDF-version fremstilles parallelt, i overensstemmelse med VIVO ontologien.
 • Bygge en national forskningsportal som tilbyder overblik, indsigt og analyser af dansk forskning:
  • Søgefaciliteter – enkle (for den almindelige bruger) såvel som avancerede (for ekspertbrugeren).
  • Prædefinerede rapporter der indeholder dybdegående analyser af emner af national interesse.
  • Interaktive dashboards med justerbare analyser og visualiseringer.
  • Links fra analysemoduler til søgefunktionen med henblik på at understøtte yderligere undersøgelser af de underliggende data.

Globale kilder

På globalt niveau er der et stort og voksende antal interessante datasæt med tilhørende ekspertise:

 • Mange er drevet af fællesskaber i forskningsmiljøerne og knyttet til infrastrukturer som tildeler persistente identifikatorer (PIDs) til objekter og aktører på internettet. Eksempler på dette er Crossref (publikationer) og de tilhørende initiativer for åbne citationer (I4OC) og åbne abstracts (I4OA), såvel som DataCite (datasæt), ORCID (forskere) og ROR (institutioner).
 • Blandt de andre vigtige fællesskabs-drevne initiativer er Wikidata, arXiv og de mange andre preprint platforme inspireret deraf samt omfattende fagspecifikke platforme såsom PubMed.
 • En anden vigtig gruppe af initiativer er infrastrukturer som faciliterer Open Access, såsom Unpaywall, DOAJ og Sherpa/RoMEO.
 • Blandt de markedsbaserede, kommercielle virksomheder fremstår Clarivate, Elsevier og Digital Science som leverandører med meget omfattende udbud.
 • Endelig er et ny form for omfattende tilbud kommet til i form af The Lens, flagskibs-projektet fra Cambria, ’an independent non-profit social enterprise’, der således bringer innovation også til forretnings/omkostningsdæknings-modellen.

NORAs første skridt mht. globale kilder

 • At indhente data for Danmark fra 2011 og fremefter fra Clarivate, Elsevier og Digital Science – indledningsvis på basis af et etårigt pilotprojekt.
  • Dette vil inkludere alle PID-relaterede bidrag som disse kilder integrerer som del af deres data.
 • At samarbejde med eksperter fra disse virksomheder for at sikre at deres data udnyttes godt i Danmarks Forskningsportal.
 • At indhente relevante Open Access data fra Unpaywall, DOAJ og Sherpa/RoMEO.

Nationale kilder

På det nationale niveau er flere datasæt interessante og vigtige:

 • Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, data fra den nationale forskningsindikator, Open Access-indikatoren.
 • Fra ministeriet og de tilknyttede offentlige bevillingsgivere, data om danske forskningsbevillinger.
 • Fra Danske Universiteter, det Statistiske Beredskab med data om mange universitetsaspekter.
 • Fra Danmarks Statistik, et bredt udvalg af statistiske data som kunne bidrage til at sætte forskningen i en bredere dansk samfundsmæssig kontekst.

NORAs første skridt mht. nationale kilder

 • At indhente data fra den Danske Open Access-indikator.
 • At samarbejde med ministeriet for at sikre, at Danmarks Forskningsportal integrerer alle vigtige nationale datasæt på en måde, der flugter vel med ministeriets datastrukturerer og behov.
 • At undersøge, hvordan danske forskningsbevillinger bedst muligt afspejles i forskningsportalen og dens underliggende infrastruktur – i samarbejde med ministeriet og de offentlige bevillingsgivere.

Institutionelle kilder

På det institutionelle niveau kan flere forskellige datasæt være af interesse og vigtighed. For nærværende synes kun én gruppe af systemer har antaget en national standard, der kan facilitere deres integration .

 • Data fra de institutionelle forskningsdatabaser (CRIS, RIMS) er således i særlig grad af interesse og vigtighed.

NORAs første skridt mht. institutionelle kilder

 • Der indhentes data fra 2011 og frem fra de ca. 20 lokale systemer ved at benytte det veletablerede danske udvekslingsformat for forskningsdatabaser (DDF-MXD).
 • NORA samarbejder med eksperter fra institutionerne med henblik på at sikre, at data udnyttes godt i kontekst af Danmarks Forskningsportal.