Danmarks Forskningsportal
Om Data & Dokumentation

Patentdata leveres af den kommercielle dataleverandør Digital Science.

Databasen indeholder patenter med udgivelsesår fra 2011 og frem, forudsat at mindst en af de oprindelige patentansøgere har en dansk landekode, og at patenterne er indekseret af Digital Science Dimensions-database. Udgivelsesåret er det år, hvor en patentansøgning først offentliggøres af det relevante patentkontor (dvs. oplysninger om opfindelsen offentliggøres for offentligheden). Den oprindelige patentansøger er en person eller organisation, der har indgivet en patentansøgning.

Data opdateres en gang om måneden. Procesen starter omkring den 20. i hver måned hvor der importeres patentdata fra 2011 og fremefter via API fra Digital Science. Derefter processeres, beriges og kvalitetssikres data. Nye data bliver typisk tilgængelige i Patentdatabasen i starten af hver måned.

NORA-Enhancements er en generel betegnelse for standardiserede navne, der bruges på tværs af alle Forskningsportalens databaser. Standardiseringen foretages for at sikre ensartet og struktureret data, som dels gør det nemmere at søge og dels danner udgangspunkt for grupperinger af særlig analytisk interesse.

I Patentsdatasen standardiseres (mappes eller grupperes) følgende metadataelementer:


Danske ansøgere og grupperinger 

Alle danske navnevarianter for ansøgere mappes til hhv. ét standardiseret navn og én gruppering. ‘University of Copenhagen’ og ‘Copenhagen University’ mappes f.eks. begge til det standardiserede ansøgernavn: ’KU University of Copenhagen’ og grupperingen ‘Universities’ (find disse i filteret Danish Applicants). 

 

Samarbejdslande/regioner
De øvrige lande som danske ansøgere sampublicerer et patent med (samarbejdslande) grupperes i regioner af analytisk interesse. ‘Norge’ grupperes fx i regionerne ‘Europe’‘Non-EU’‘Nordic’ og ‘OECD’ (find disse i filteret Collaboration – Regions).


Emneklassifikationer
Emneklassifikationerne fra de patent dataleverandøren mappes og beriges så de fremstår ensartet på tværs af Danmarks Forskningsportal. I patentdatabasen standardiseres følgende emneklassifikationer:

1. Danske hovedforskningsområder

Det danske klassifikationssystem Danske hovedforskningsområder er udviklet i forbindelse med de danske forskningsindikatorer (BFI, OAI) og består af 4 kategorier, der opdeler dansk forskning inden for de overordnede kategorier: Videnskab/Teknologi, Sundhedsvidenskab, Samfundsvidenskab og Humaniora. Da der er tale om en national klassifikation mappes data fra de tre globale kommercielle dataleverandører til kategorierne baseret på en NORA berigelse.


2. OECD

OECD FORD emneklassifikation, også kendt under navnet Frascati, oversættes fra de tre globale dataleverandører til Fields of Research and Development (FORD) classification (2015) som dermed benyttes som standardiseret navneform i  den Globale Database.


3. International Patent Classification (IPCR)

Hvert patentpost modtager den beskrivende label for sin Internationale Patentklassifikation (IPCK). Labels til IPC-symboler er baseret på de officielle standarder IPC publication som er tilgængelige på World Intellectual Property Organization (WIPO) IPC website.


4. Cooperative Patent Classification (CPC)

Hver patentpost modtager den beskrivende label for sin Cooperative Patent Classification (CPC). Labels til CPC symboler er baseret på den officielle version af CPC scheme som er tilgængelige på CPC website.


5. Sustainable Technologies tagging scheme

Hver patentregistrering kategoriseret med Y02 og Y04 relateret til bæredygtige teknologier i Y-sektionen af Cooperative Patent Classification (CPC) modtager beskrivende labels for dens underkategorier. Labels til Y02/Y04S-ordningen i CPC-klassifikationen er baseret på de officielle versioner af EPO’s dedikerede klassifikationsskema for bæredygtige teknologier, som er tilgængelige på EPO website.


Læs mere om NORA-Enhancements i den tekniske dokumentation.

Patentdatabasen har nogle generelle problematikker, som er værd at være opmærksom på:

 

  • Patent Family Record 

I Danmarks Forskningsportal vises den simple patentfamilie under overskriften Patent Family Record.

 

 

I visse tilfælde er ikke alle medlemmer eller poster, der tilhører den samme simple patentfamilie, angivet under overskriften Patent Family Record i visningen af den fulde post. Denne delvise repræsentation skyldes primært begrænsninger i Danmarks Forskningsportals patentsdatabases genstandsfeltet som dækket af Digital Science Dimensions-databasen. For eksempel inkluderes følgende patentposter fra den samme simple patentfamilie ikke fra kilden og vises dermed heller ikke i Patentdatabasen:

    • Patentposter uden original patentansøger med en dansk landekode
    • Patentposter med udgivelsesår før 2011
    • Patentposter, der mangler ansøgerinformation.

For en mere omfattende repræsentation af patentfamilien kan du bruge dataprovider-linket placeret i øverste højre hjørne i visningen af den fulde post 

 

 

  • Publikationstyper

Nogle patentposter mangler oplysninger om publikationstype. Disse poster tildeles publikationstype N/A 

  • Priority Years

I nogle simple patentfamilier er der mere end ét prioriteringsår. I disse tilfælde vil to år blive vist under filteret Priority Years