Danmarks Forskningsportal
Om Data & Dokumentation

Danmarks Forskningsportal giver adgang til to publikationsdatabaser, som begge indeholder informationer om danske forskningspublikationer. Den ene database er baseret på data fra globale kommercielle dataleverandører – Globale Data, mens den anden er baseret på data fra danske forskningsinstitutioner – Lokale Data.

 

Begge databaser indeholder publikationsmetadata fra 2011 og frem og er afgrænset til publikationer, der er tilknyttet mindst én forfatter, som på udgivelsestidspunktet er ansat på en dansk forskningsinstitution ifølge dataleverandøren.

 

De to databaser er grundlæggende struktureret på samme måde. Men der er forskelle i datagrundlag og metadata, hvilket betyder at anvendelse, funktionalitet og søgeresultater vil være forskellige i henholdsvis den Globale Database og den Lokale Database. Databaserne har forskellige farver og det er derfor altid let at genkende hvilken af de to du befinder dig i.

 

Data opdateres månedligt i publikationsdatabaserne. I den proces, foretages kvalitetssikring, berigelse af data, matching af publikationer på tværs af kilderne samt deduplicering af data fra de lokale datakilder. I den tekniske dokumentation finder du en oversigt over dataflow og beskrivelser af samtlige opdateringsaspekter. 

 

I undermenuerne kan du læse mere om de to databaser og deres datagrundlag, samt finde svar på de mest stillede spørgsmål omkring publikationsdatabaserne i den fælles FAQ