Danmarks Forskningsportal
Om Data & Dokumentation

Danmarks Forskningsportals Patentsdatabase er baseret på data fra den globale kommercielle dataleverandør, Digital Science. Data dækker alle patenter med udgivelsesår 2011 og fremefter, hvor mindst en af de originale patentansøgere har en dansk landekode.

Patentdatabasen er struktureret på samme måde som de globale publikationsdatabaser.

 

 

Patentdata opdateres hver måned og gennemgår præprocessering, berigelse og kvalitetssikring, inden den er tilgængelig i Patentdatabasen ved starten af hver måned.