Danmarks Forskningsportal
Om Data & Dokumentation

En del af Danmarks Forskningsportals ambition om at være åben betyder naturligvis også at stille data til rådighed for Forskningsportalens brugere, hvor og når det er muligt. 

Pt. er der følgende muligheder for at downloade følgende datatyper:

 

Publikationsdata

Fra den Lokale Database kan du eksportere alle publikationsmetadata. Det er muligt både at eksportere metadata fra de konsoliderede publikationer, dvs. uden dubletter – per år eller som et fuldt datasæt -, samt at eksportere metadata fra de enkelte institutioner – per år, per institution eller som et fuldt datasæt – begge dele i JSON eller DDF-MXD format. Læs mere om mulighederne og download data her.

 

Derudover kan du eksportere et mindre datasæt datasæt (max 20.000 poster) direkte fra din søgning i flere forskellige formater (bl.a. Excel, JSON og RIS for referencer). 

 

 

Fra den Globale Database kan du eksportere publikations-ID’er (Eid, WoS ID, Dimensions ID) fra de tre individuelle globale databaser, som kan benyttes til videre behandling hos den pågældende dataleverandørs database eller analyseservice. Det er ikke muligt at eksportere andre metadata fra de globale leverandører.

 

Når Forskningsportalen udvides med bevillinger, datasæt mm. vil der bliver yderligere mulighed for eksport af data.  

Data fra den Lokale Database kan downloades som XML i samme format, som bruges til at høste de lokale systemer: DDF-MXD (Danish Research Database Metadata Exchange Format). DDF-MXD er et dansk nationalt udviklet format, som benyttes til at udveksle metadata om publikationer. Læs mere om det nationale udvekslingsformat og find dets fulde dokumentation her.

 

Du kan også eksportere data i JSON, enten som JSON Arrays eller JSON Record Lists. Læs mere om begge muligheder her.

Hvis du eksporterer data i det nationale udvekslingsformat DDF-MXD modtager du data som vi selv modtager det fra de lokale dataleverandører, dvs. rådata for så vidt at vi ikke beriger dette datasæt.

 

Data i JSON formatet er en intern afspejling af DDF-MXD data. Hvis du eksporterer data som JSON, modtager du derfor kun en delmængde af MXD-metadatafelterne som også er de felter der benyttes til at bygge den Lokale Database. Dog indeholder disse data i nogen grad forbedringer (såkaldte NORA-Enhancements); primært i form af standardiserede navneformer for danske organisationsnavne, institutionsgrupperinger mm.

I den Lokale Database er der, hvis du downloader via XML/DDF-MXD eller JSON, ingen øvre grænse for antal poster du kan downloade på én gang.

 

Hvis du vil downloade/ekportere metadata eller referencer fra din søgning er der dog et loft på 20.000 poster.  

Ja. Fra den Lokale Database kan du eksportere metadata for samtlige publikationer fra en enkelt institution. Det kræver dog at institutionen er dataleverandør til forskningsportalen.

 

Find en oversigt her over hvilke institutioner, som leverer data der kan eksporteres. Du kan eksportere metadata fra et- eller flere år.

Nej. Vi har endnu ikke et offentlig tilgængeligt API til at hente data. Du skal enten eksportere metadata i MXD/XML eller JSON.

  • Data i Portalens Lokale Database er en konsolideret version af data fra flere forskellige institutioner og deres registreringer af metadata. Data fra disse forskellige lokale dataleverandører (Danish Data Providers) kan variere alt efter lokale registreringshensyn- og praksis. Når data downloades vil disse forskelligheder også afspejles.

     

  • Visse felter i data fra den Lokale Database er berigede med NORA Enhancements (fx organisationsnavne og rensede tidsskriftstitler). Disse forbedringer afspejles også i de eksporterede data.

  • Hvis du benytter data fra JSON formatet kan du i feltet ‘URL’ finde et link til den enkelte post, som peger tilbage på Forskningsportalens version af publikationsposten (eks.: “url”:”https://local.forskningsportal.dk/search?modus=clu&s=LOI:S01-000.00-050064″). Dette kan fx bruges til at vise, hvor data stammer fra i andre systemer som bruger Portalens data.