Danmarks Forskningsportal
Om Data & Dokumentation

Publikationsdata – Den Lokale Database

Du kan eksportere op til 20.000 referencer i RIS format fra den Lokale Database. For at eksportere referencer skal du derfor først foretage en søgning eller filtrering hvorefter du får mulighed for at vælge ‘Export Results’.

Denne funktionalitet er stadig under udvikling – hvis du har spørgsmål kan du kontakte os på nora.info@dtu.dk.

Publikationsdata – Den Globale Database

Der er pt. ikke mulighed for at trække referencer fra den Globale Database.